Ползите и предизвикателствата пред умните градове

Бавното внедряване на дигитални решения у нас остава ключова пречка пред създаването на умния град